На підставі Наказу МОН України від 10 жовтня 2013 року № 1411 статті, опубліковані в науковому журналі, враховуються Департаментом атестації кадрів Міністерства освіти і науки України як апробація результатів дисертаційної роботи на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Авторам журналу

kh pravoУМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ

У науковому віснику херсонського державного університету.

 Серія «Юридичні науки» № 2

 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» – це юридичний науково-теоретичний фаховий журнал, заснований у 2012 р.

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального, кримінально-процесуального права та інших галузей права.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» є фаховим виданням на підставі Наказу МОН України від 10 жовтня 2013 року № 1411 (додаток № 5).

Видання індексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International (Республіка Польща).

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів журналу дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

Усі статті перевіряються на антиплагіат за програмою UNICHECK.

 

Шановні автори! Просимо Вас дотримуватися нових правил підготовки, комплектації та оформлення рукописів.

 

Вимоги до оформлення статей

  

Вимоги до оформлення тексту рукопису.

1. Папір формату А4. Параметри сторінки: верхній і нижній береги – 20 мм,
лівий – 30 мм, правий – 15 мм; шрифт –
Times New Roman, 14 pt.;
інтервал між рядками – 1,5.

2. Авторські примітки оформлюються наприкінці сторінок з використанням символу * як знаку виноски.

3. Обсяг авторських рукописів. Обсяг статті – до 20 стор.; наукових повідомлень, рецензій тощо до 3 стор.

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:


Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті:
1. Вказується мовою статті:
·назва;
·прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);
·науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), посада, місце роботи/навчання, електронна адреса;
·код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
·анотація та ключові слова.
Обсяг анотації: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів). Обов’язковою є така структура анотації: Мета, Методи, Результати та Висновки. До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

2. Вказується англійською мовою:
•назва;
•прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);
•науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), посада, місце роботи/навчання, електронна адреса;
•код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
•анотація та ключові слова.
Обсяг анотації англійською мовою: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів). Обов’язковою є така структура анотації: Purpose, Methods, Results, Conclusions. До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

3. Текст статті:
Вступ (Introduction) є обов'язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд з науково-дослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку уявлення дослідженого матеріалу.

 

Основний текст повинен бути поділеним на змістовні розділи з окремими заголовками (до 4-6 слів).
Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в яких представлені розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

 

4. Література:
Бібліографічний опис списку оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». За умови неправильного оформлення списку використаних джерел стаття може бути відхилена рецензентами.

 

5. References:
Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт). 

 

Правила оформлення посилання на літературу та бібліографічного опису:
Посилання на літературу подаються у тексті тільки в круглих дужках згідно прикладу: (Степихова, 2009).
Якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Бондаренко, 2002: 25–27).

  

Рукописи, що не відповідають вимогам, редакція не реєструє й не розглядає з метою публікації.

 

УМОВИ ОПЛАТИ

  

Вартість публікації становить 580 гривень (до 12 сторінок включно). Якщо стаття більше зазначеного обсягу, то додатково необхідно сплачувати 50 гривень за кожну сторінку. Збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

Редакційна колегія Наукового вісника перевіряє статті на плагіат, а також рецензує їх (вид рецензування - внутрішнє анонімне). Після вдалого проходження перевірки авторам надсилаються реквізити для оплати публікаційного внеску або повертається стаття на доопрацювання.

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

  

Для опублікування статті у другому номері журналу необхідно до

5 липня 2019 року  (включно):

1)  заповнити електронну форму довідки про автора за посиланням;

2)  надіслати статтю;

3) надіслати відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору (реквізити для оплати публікаційного внеску будуть надіслані на електронну адресу після рецензування статті).

 

Приклад підпису файлів: Старух_стаття, Старух_квитанція.

Електронна адреса: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Авторські примірники Наукового віснику № 2/2019 будуть направлені на поштові адреси рекомендованим листом 4 жовтня 2019 року. 

 

ЗАВАНТАЖИТИ ВИМОГИ У ФОРМАТІ MS WORD (УКР)

 

ЗАВАНТАЖИТИ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

Copyright © 2012-2019. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»