LogoIndexCopernicus

На підставі Наказу МОН України від 10 жовтня 2013 року № 1411 статті, опубліковані в науковому журналі, враховуються Департаментом атестації кадрів Міністерства освіти і науки України як апробація результатів дисертаційної роботи на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Редколегія журналу:

Головний редактор:

Стратонов Василь Миколайович – ректор ХДУ, д.ю.н., професор, заслужений юрист України

 

Заступники головного редактора:

Бевзенко Володимир Михайлович – в.о. завідувача кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.ю.н., професор

Саінчин Олександр Сергійович – завідувач кафедри галузевого права юридичного факультету ХДУ, д.ю.н., професор

 

Відповідальний секретар:

Гавловська Аліна Олександрівна – старший викладач кафедри галузевого права ХДУ

 

Члени редакційної колегії:

Галунько Віра Миколаївна – проректор з матеріально-технічного розвитку та інфраструктури ХДУ, доцент кафедри історії та теорії держави і права юридичного факультету ХДУ, к.ю.н., доцент

Кафарський Володимир Іванович – професор кафедри теорії держави і права ХДУ, д.ю.н., професор, заслужений юрист України

Волошин Юрій Олексійович завідувач відділу теорії і практики законотворчої діяльності, директор Української школи законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України, д.ю.н., професор

Литвинов Олексій Миколайович – завідувач кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор

Літвін Валерій Валерійович –  професор кафедри галузевого права ХДУ, к.ю.н.

Леоненко Тетяна Євгенівна – заступник завідувача кафедри кримінального процесу та криміналістики, к.ю.н, доцент

Лукашевич Віталій Григорович – проректор з наукової роботи, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Класичного приватного університету, д.ю.н., професор, заслужений юрист України

Мельник Роман Сергійович – професор кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.ю.н., старший науковий співробітник

Мікулін Віктор Петрович – заступник голови Закарпатської ОДА, д.ю.н., професор

Слінько Сергій Вікторович – професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Харківського національного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор

Стрельцов Євген Львович – вчений секретар Південного регіонального наукового центру Національної академії правових наук України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, д.ю.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Фріс Павло Львович – завідувач кафедри кримінального права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, д.ю.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Шишка Роман Богданович – завідувач кафедри цивільно-господарських дисциплін Ірпінської фінансово-юридичної академії, д.ю.н., професор

Шутак Ілля Дмитрович – професор кафедри теорії та історії права Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, д.ю.н., професор

Коровайко Олександр Іванович голова Апеляційного суду Херсонської області, к.ю.н

Чертова Надія Андріївна – завідувач кафедри міжнародного права і порівняльного правознавства Північного арктичного федерального університету імені М.В. Ломоносова, д.ю.н., професор (Російська Федерація, м. Архангельськ)

Гармаєв Юрій Петрович – завідувач кафедри організації прокурорсько-слідчої діяльності Іркутського інституту підвищення кваліфікації прокурорських працівників Генеральної прокуратури Російської Федерації, д.ю.н., професор (Російська Федерація, м. Іркутськ)

Кубічек Павол  – декан юридичного факультету Університету імені Коменського, д.ю.н., професор (Республіка Словаччина, м. Братислава)

Рябініна Тетяна Кімівна – завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Південно-Західного державного університету, к.ю.н., професор (Російська Федерація, м. Курськ)

Copyright © 2012-2017. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»